Skip to main content

Hersentumor symptomen

hersentumor klachten symptomenDe klachten en verschijnselen van een hersentumor hangen samen met zaken als:

 • het type tumor
 • de omvang van de tumor 
 • de groeisnelheid van de tumor
 • de plaats waar de tumor zich binnen de hersenen bevind

De klachten kunnen daarnaast ook zeer divers zijn omdat de hersenen werkelijk alles in het lichaam aansturen en tumoren die de gezonde werking van de hersentumoren kunnen verstoren daardoor veel ellende met de daarbij behorende symptoom verschijnselen kunnen veroorzaken.

Meest voorkomende hersentumor symptomen

Hoewel, zoals hierboven al gezegd, de klachten bij een hersenumor zeer divers kunnen zijn en het allemaal symptomen zijn die ook vaak tal van andere oorzaken kunnen hebben is er wel een lijst van symptomen die vaak voorkomen

Mensen met hersentumoren hebben vaak last van:

 • Epilepsie en uitvalsverschijnselen. Epileptische aanvallen komen voor als ziekte op zich, maar ze kunnen ook een uiting (symptoom) zijn van een hersentumor.
 • Hoofdpijn. Op zich zijn de hersenen zelf ongevoelig, maar een snelgroeiende of grote tumor veroorzaakt drukverhoging in de hersenen. Een gevolg van drukverhoging kan hoofdpijn zijn, vooral bij activiteiten die zelf ook de druk laten toenemen, zoals bukken, niezen, persen. De hoofdpijn kan eventueel gepaard gaan met misselijkheid en braken. Lang niet alle hersentumoren veroorzaken hoofdpijn.
 • Veranderingen in verstandelijke vermogens & gedrag Het betreft hier psychische, gedrag en cognitieve(denk) veranderingen. Wanneer de tumor groeit in een neurologisch ‘stil’ gebied, dat wil zeggen een deel van de hersenen waar uitval van functie minder snel opvalt, kan deze enige tijd onopgemerkt groeien. Naast verhoging van de druk kunnen dan veranderingen in de verstandelijke vermogens (cognitie) optreden, zoals geheugenproblemen of trager denken, of psychische veranderingen, zoals minder geremd zijn.
 • Uitvalsverschijnselen. Naast de tijdelijke uitvalsverschijnsele bij epilepsie zijn er ook andere uitvalsverschijnselen mogelijk. Bij groei in een deel van de hersenen dat beweging aanstuurt, kunnen verlammingsverschijnselen optreden; deze verschijnselen doen zich dan in de andere lichaamshelft voor.
 • Spraakstoornissen. Het opeens anders en moeilijker praten.
 • Gehoorverlies, (aanrakings)gevoel en/of zicht verlies
 • Vermoeidheid
 • Depressie
 • Verwarring, psychotisch gedrag
 • Ontstaan van motorische problemen
 • Hormoon en klieren gerelateerde problemen

Bovenstaande algemene klachten komen bij verschillende soorten hersentumoren voor; aan de hand van de klachten alleen kan vaak niet gezegd worden om wat voor hersentumor het gaat temeer omdat bovengenoemde klachten ook voorkomen bij andere aandoeningen dan hersentumoren. Zij kunnen slechts een indicatie voor een mogelijke hersentumor zijn en dienen dan verder onderzocht te worden middels een diagnose.

Probleem bij de symptomen van hersentumoren is vaak dat de klachten als gevolg van een hersentumor meestal erg geleidelijk ontstaan. In een heel enkel geval kan een bloeding in een tumor optreden waardoor ineens klachten ontstaan. Dit geleidelijke beloop kan het stellen van een juiste diagnose aanvankelijk bemoeilijken.

Per type hersentumor zijn er ook nog specifieke symptomen. Deze klachten en verschijnselen zullen daarom op deze website voor die hersentumoren specifiek beschreven worden.

Invloed behandeling op hersentumor symptomen

De hersentumor behandelingen zoals chirurgie, bestraling, chemotherapie en andere behandelingen hebben naast het doorgroeien van de hersentumor allemaal het potentieel om nieuwe symptomen te genereren terwijl ze werken om de impact van de tumor te verminderen.